Sonda

Ośrodek Terapii Dysleksji poszerza ofertę psychologiczną i pedagogiczną o usługi niezwiązane z dysleksją. Czy w związku z tym warto zmienić nazwę?


Wyniki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

O nas

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Polskie Towarzystwo Dysleksji jest członkiem European Dyslexia Association. Rozpoczęło działalność w 1990 roku. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli - terapeutów. Towarzystwo posiada obecnie oddziały w całej Polsce.

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji powstał w 1995 roku jako 23 oddział terenowy.

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno - terapeutycznej i tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno - społecznego (szczególnie na terenie szkoły). Głównymi odbiorcami działalności Towarzystwa są osoby z dysleksją rozwojową.

Sprawdź czym jest dieta 1000kcal


Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, czyli rodziców dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, którzy pracują na rzecz tych dzieci.

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nie posiada pracowników etatowych ani półetatowych. Swoją działalność rozwija głównie w oparciu o pracę wolontariuszy.

Podejmujemy następujące działania:
1. Upowszechniamy wiedzę na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz sposobu ich przezwyciężenia np.:
• co roku organizujemy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji jako dni otwarte Towarzystwa, podczas których, we współpracy z wieloma placówkami w województwie, informujemy o objawach dysleksji, ryzyka dysleksji, o systemie opieki nad uczniami z dysleksją, o postępowaniu z uczniami z dysleksją w szkole i w domu;
• prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów, warsztaty dla rodziców, młodzieży, wolontariuszy, zespoły samokształceniowe dla nauczycieli w ramach wielu programów.
• publikujemy materiały informacyjne dla rodziców, nauczycieli: Biuletyn Informacyjny Szczecińskiego Oddziału PTD o nakładzie 3000 egzemplarzy, ulotki;
• prowadzimy stronę internetową,
• prowadzimy punkt biblioteczny czynny w czwartki 15.00 – 16.00,
2. Otworzyliśmy niepubliczną specjalistyczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną: Ośrodek Terapii Dysleksji.
3. Współorganizujemy obozy terapeutyczne i turnieje ortograficzne dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
4. Prowadzimy konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową oraz dla nauczycieli (pon.-pt.14.00-16.00).
5. Diagnozujemy stan opieki psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i promujemy placówki najlepsze w ramach akcji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.
6. Przenosimy na polski grunt doświadczenia niemieckie – współpracujemy z berlińskim BlickLabor.
7. Realizujemy program interaktywnego czytania: Czytamy Razem.
8. Rozpoczęliśmy program dla młodzieży „Dysleksja nie może być wymówką”.

Polskie Towarzystwo Dysleksji nie jest powiązane z żadną partią polityczną. Działalność prowadzona przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji finansowana jest ze składek członków, z darowizn prywatnych i instytucji oraz dotacji.