WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Drukuj

The Institute for Neuro-Physiological Psychology

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

PROGRAM ĆWICZEŃ DR SALLY GODDARD-BLYTHE (INPP)

Dwudniowy kurs z zakresu wykorzystania zestawu testów

oraz programu ćwiczeń integrujących opracowanego przez Sally Goddard (1996).

CEL SZKOLENIA:

usprawnianie funkcji koniecznych do efektywnego uczenia się,

wspieranie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

ODBIORCY: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele wychowania fizycznego, pedagodzy

 

PROWADZĄCY: mgr Elżbieta Bursa

Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)

Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)

Pedagog- terapeuta

Pedagog WPO-W

 

 

SZKOLENIE OBEJMUJE:

Sesja I (1 dzień):

1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych

2. Kryteria diagnostyczne

3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych na trudności szkolne

4. Wpływ programu stymulacji oraz integracji odruchów na wyniki szkolne u dzieci

5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego

6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową i wzrokową

7. Testy na równowagę i koordynację

Sesja II (2 dzień):

1.Testy odruchów TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie oraz percepcję wzrokową

2. Praktyczne warsztaty

– pokaz z udziałem uczestników Programu Ćwiczeń Integrujących (INPP dla szkół)

 

 

UCZESTNICY KURSU OTRZYMAJĄ:

zaświadczenie sygnowane przez INPP-Polska uprawniajace osoby przeszkolone do prowadzenia zajęć z grupą bądź klasą np.: w szkole, przedszkolu wg. programu INPP

materiały szkoleniowe (Baterię Testów INPP oraz program ćwiczeń integrujących dla szkół)

Miejsce: NPP-P Ośrodek Terapii Dysleksji , Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 42

Termin: 23  -24 lutego 2013 r. (lub w innym terminie do uzgodnienia)

Przewidywany czas trwania:

10.00 – 16.30 (sobota) i  9.00 -  15.00 (niedziela)

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 310 zł

Cena promocyjna :.

przy zgłoszeniu kilku osób z tej samej placówki przewidujemy zniżkę ceny o 10zł,

dla Członków PTD, którzy opłacili składkę za rok bieżący cena jest niższa o 10%,

przy zgłoszeniu do 10 lutego - 20 zł zniżki.

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłacenia składki.

 

Uwaga ! Można skorzystać ze wszystkich zniżek jednocześnie.

 

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail:

wypełniony formularz  zgłoszeniowy (w załączeniu)

potwierdzenie wpłaty na konto NPP-P OTD,

Spółdzielczy Bank Rzemiosła 919396 0007 0001 5668 2000 0001

- w treści przelewu podać należy imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

Informacja: 91 489 17 47

Uwaga!

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 5 dni przed szkoleniem  powoduje w przypadku nieobecności na szkoleniu brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.